Categorie Archieven: Beelddenken

Beelddenken

Beelddenken is een andere manier van denken. Beelddenken is een andere manier van informatieverwerking. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen, zoals de meeste mensen.…

Wereldspel

Het Wereldspel is een onderzoeksmiddel om te bepalen of een kind een beelddenker is. Het is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Dit betekent dat het kind niets hoeft te zeggen. Heel geschikt…

Hoe herken je een beelddenker

Gebruiken zelf verzonnen woorden en woorden die gedeeltelijk overeenkomen met het juiste woord maar waar zij iets persoonlijks aan toevoegen. Hebben problemen met het vinden van woorden. Ze zeggen vaak…

Algemene adviezen

Bied structuur, zowel thuis als op school. Geef korte gestructureerde opdrachten. Laat een kind je aankijken bij het geven van een opdracht. Werk inzichtelijk, werk op inzicht en begrip. Verklein…

Kenmerken op school

Kenmerken die op school om aandacht kunnen vragen: Problemen met links of rechts, eu of ue, b of p. Een beelddenker ziet bij het woord stoel, de stoel in gedachten…